🟡สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
📌📌ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
โดยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคม 2566
.
.


Share:”นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าพื้นถิ่น ผูกปิ่นโต โชว์ย่ามงาม”

🪡 ขอเชิญชวนชาวสุโขทัยร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยภายใต้แนวคิด…”นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าพื้นถิ่น ผูกปิ่นโต โชว์ย่ามงาม”

🪡 นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย “ใส่ผ้าพื้นถิ่น ผูกปิ่นโต โชว์ย่ามงาม” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย และเชิญชวนหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคี และลดค่าใช้จ่าย เป็นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#จังหวัดสุโขทัย

#นุ่งผ้าไทยใส่ผ้าพื้นถิ่นผูกปิ่นโตโชว์ย่ามงาม

#ผ้าทอสุโขทัย

#ผ้าซิ่นตีนจกสุโขทัย

#ย่ามสุโขทัย

#ย่ามผ้าไทย


Share:อบรมการใช้บัญชีทางการ Line Official Account ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (zoom)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมพาพันธ์ 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และกลุ่มนโยบายและวิชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมการใช้บัญชีทางการ Line Official Account ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (zoom) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


Share:ร่วมรับการสนับสนุน เครื่องอุปโภค/บริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 300 ถุง จากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมรับการสนับสนุน เครื่องอุปโภค/บริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 300 ถุง จากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รับมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค(ถุงยังชีพ) และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


Share:การประชุมการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวมณีรัตน มั่งพรม นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นางสาวพัชรอร วงค์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial