การประชุมการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวมณีรัตน มั่งพรม นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นางสาวพัชรอร วงค์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


Share: