ข่าวกิจกรรม

ประกาศกิจกรรมกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุมผู้นำเยาวชน ปี 2565

รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุมผู้นำเยาวชน ปี 2565ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมา ...
อ่านต่อ

ประชุมใหญ่ (สามัญ) ประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอกงไกรลาศ

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ชาย อายุ 56 ปี ขอความช่วยเหลือเงินลงทุนประกอบอาชีพขายขนมไทย

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ได้รับการประสานจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial