ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ...
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...
อ่านต่อ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสำคัญในสัญญา ประจำปี 2565 ...
อ่านต่อ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ...
อ่านต่อ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ...
อ่านต่อ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ...
อ่านต่อ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial