ข่าวประชาสัมพันธ์

🤔 2เรื่องที่ควรรู้ ของผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1.ต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ 2.ต้องลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น 👉และเมื่ ...
อ่านต่อ

🛎สิทธิและสวัสดิการน่ารู้ จาก สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุโขทัย🎉

การให้ความช่วยเหลือประเภท "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก" ติดตามข่าวสาร สนง.พมจ.สุโขทัย ได้ท ...
อ่านต่อ

🛎สิทธิและสวัสดิการน่ารู้ จาก สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุโขทัย🎉

👉การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 🏠♿ 📣 ติดตามข่าวสาร สนง.พมจ.สุโขทัย ได้ที่Website : http ...
อ่านต่อ

ระบบตรวจสอบสถานะการได้รับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จ.สุโขทัย

https://script.google.com/macros/s/AKfycbyaPa13K62WStx66RTLV6qVt2aq9TsOv-DFQQSv1LSSsQQcCTPgLvEch5x-X ...
อ่านต่อ

🛎สิทธิและสวัสดิการน่ารู้ จาก สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุโขทัย🎉

👉การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 🏠👵👴 📣 ติดตามข่าวสาร สนง.พม ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial