สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

https://drive.google.com/file/d/1NPI0s7A0vUklTQWIbmjGT2OlfYSWItc-/view?usp=sharing


Share: