🛎สิทธิและสวัสดิการน่ารู้ จาก สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุโขทัย🎉

👉เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 👶

📣 ติดตามข่าวสาร สนง.พมจ.สุโขทัย ได้ที่
เว็บไซต์ : https://sukhothai.m-society.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/sukhothai.msociety
Facebook Page : https://shorturl.asia/Ky9nQ
LINE Official Account : พม.สุโขทัย
TikTok : https://www.tiktok.com/@mso_sukhothai
YouTube : https://www.youtube.com/@mso-pmj-sk


Share:🛎สิทธิและสวัสดิการน่ารู้ จาก สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุโขทัย🎉

👉การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ 💰✨

📣 ติดตามข่าวสาร สนง.พมจ.สุโขทัย ได้ที่
Website : https://sukhothai.m-society.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/sukhothai.msociety
Facebook Page : https://shorturl.asia/Ky9nQ
LINE Official Account : พม.สุโขทัย
TikTok : https://www.tiktok.com/@mso_sukhothai
YouTube : https://www.youtube.com/@mso-pmj-sk


Share:🛎สิทธิและสวัสดิการน่ารู้ จาก สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุโขทัย🎉

👉การมีบัตรประจำตัวคนพิการ ♿

📣 ติดตามข่าวสาร สนง.พมจ.สุโขทัย ได้ที่
เว็บไซต์ : https://sukhothai.m-society.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/sukhothai.msociety
Facebook Page : https://shorturl.asia/Ky9nQ
Line OA : พม.สุโขทัย
TikTok : https://www.tiktok.com/@mso_sukhothai
YouTube : https://www.youtube.com/@mso-pmj-sk


Share:🛎สิทธิและสวัสดิการน่ารู้ จาก สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุโขทัย🎉

👉ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละ 3,000 บาท ⚰⚰

📣 ติดตามข่าวสาร สนง.พมจ.สุโขทัย ได้ที่
เว็บไซต์ : https://sukhothai.m-society.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/sukhothai.msociety
Facebook Page : https://shorturl.asia/Ky9nQ
Line OA : พม.สุโขทัย
TikTok : https://www.tiktok.com/@mso_sukhothai
YouTube : https://www.youtube.com/@mso-pmj-sk


Share:🛎สิทธิและสวัสดิการน่ารู้ จาก สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุโขทัย🎉

👉การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 💛💛

ติดตามข่าวสาร สนง.พมจ.สุโขทัย ได้ที่

เว็บไซต์ : https://sukhothai.m-society.go.th

facebook : https://www.facebook.com/sukhothai.msociety

facebook page : https://shorturl.asia/Ky9nQ

Line : พม.สุโขทัย

TikTok : https://www.tiktok.com/@mso_sukhothai
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=51rAsR4aeGc


Share:วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ยาเสพติด🚫💊

พิษร้ายใกล้ตัวเรา ใครเสพก็มัวเมา
ความทุกข์เศร้าถึงครอบครัว👪

👉ยาเสพติด นอกจากจะส่งผลร้ายแก่ตัวผู้เสพเองแล้ว ยังส่งผลต่อครอบครัวผู้เสพ นำความทุกข์เศร้ามาถึงครอบครัว

🔵 สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

📢 มาร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ กันนะคะ

🇹🇭 รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด #คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial