กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน


Share: