ประชุมใหญ่ (สามัญ) ประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอกงไกรลาศ

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.สุรเดช ศรีโพธิหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายโชคชัย แก้วเกิดนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ (สามัญ) ประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอกงไกรลาศ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


Share: