โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสุโขทัยสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ชีวิตวิถีใหม่) และการประชุมสามัญประจำปี2564

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสุโขทัยสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ชีวิตวิถีใหม่) และการประชุมสามัญประจำปี2564 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสุโขทัย จำนวน 150 คน


Share: