เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ประกาศจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย  สาขา อำเภอสวรรคโลก

ระยะเวลาจ้าง เริ่มจากวันทำสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  ถึงวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1RBKBjch0wq5Fp-21Ex1yRxfVa0gcHc5c?usp=sharing


Share: