ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ชาย อายุ 56 ปี ขอความช่วยเหลือเงินลงทุนประกอบอาชีพขายขนมไทย

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ได้รับการประสานจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ว่ามีราษฎรขอรับความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ชาย อายุ 56 ปี ขอความช่วยเหลือเงินลงทุนประกอบอาชีพขายขนมไทย วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับนายสมเกียรติ แมลงภู่ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลดงเดือย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีดังกล่าว ที่ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โดยมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบถุงยังชีพ (สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์) จำนวน 1 ชุด

2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พูดคุยให้กำลังใจ และให้การดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งแนะนำบทบาทภารกิจของหน่วยงาน

3. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลดงเดือย จะดำเนินการเพิ่มรายชื่อครอบครัวของนายพะดลฯ ในโครงการครัวเรือนเปราะบาง และติดตามดูแลด้านความเป็นอยู่


Share: