ประกาศข้อเจตนารมณ์ร่วมกันของสำนักงานเพื่อเป็นองค์กรณ์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


Share: